Groenfront!

Deze Swomp aktie is een samenwerking tussen kraakgroep de pijp en groenfront amsterdam! Groenfront! is een naam die door milieu-aktivisten word gebruikt bij hun akties. Het idee is ontstaan op een klimaatconferentie-tegentop in Berlijn in 1995. Nederlandse activisten kwamen in kontakt met mensen betrokken bij het Britse EarthFirst! dat zich toen richtte op het enorme wegenbouwprojekt van de Engelse overheid. Met direkte aktie, aktiekampen, bezettingen en sabotage werd natuurvernieling tegengehouden. Heel wat anders dan het gematigde lobbywerk met af en toe een aktie om de krant te halen in Nederland.

Kort daarna is GroenFront! als Nederlandse tak van Earth First! opgericht. Groenfront verzette zich onder andere tegen de sloop van een mooi natuurgebied bij ruigoord, tegen de aanleg van de betuwelijn, en de kap van verschillende bossen in nederland en belgie.

Wat voor organisatie is GroenFront?

GF! is geen organisatie. Om te citeren uit het BVD jaarrapport 1998, “GF! is een ‘nom de guerre [vrij vertaald: strijdkreet] waaronder radicale milieuactivisten van wisselende samenstelling actievoeren.”
GroenFront! / EarthFirst! een handige naam om te gebruiken voor jouw geweldloze direkte aktie. Tegelijkertijd is GF! / EF! een netwerk van radikale natuurliefhebbers en anarchistische ekosaboteurs geworden.

1 Comment

  1. sim salabim said,

    March 18, 2011 at 12:44 am

    goe bezig iem geinteresseerd om een volkstuintje te beginnen i d brugse poort?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: