Guerrilla Gardening

gglogoGuerrilla Gardening [the illicit cultivation of someone else’s land]

Het lijkt misschien vergezocht, maar wij leggen een directe link tussen community action, het tuinieren dat wij hier in de buurt doen en de directe actie door groepen zoals de zapatistas en andere indiginous movements of kleine boerengroepen die in zuid amerika worden gevoerd. Een strijd die vaak gaat over het in staat zijn van het voeden van magen, en de diefstal van land.

De ongelijke verdeling van land en moderne monocultuur landbouw, gericht op het in korte tijd verrijken van een kleine groep mensen, lijdt tot honger, uitputting van het land, vervuiling en klimaatverandering (het omvormen van de boerdeij tot een fabriek heeft van voedselproductie ook de grootste energie verbruiker van alle industrien gemaakt, nog meer dan transport en de bouw). Massa industrie is per definitie niet eerlijk of duurzaam.

Guerrilla gardening is waarschijnlijk net zo oud als het begrip van eigendom van land (i.e. ‘property’ niet ‘possesion’). In de geschiedenis zijn ook talrijke voorbeelden van groepen die de revolutionaire strijd voerden via vormen van guerrialla gardening. Zo had je al in het zeventiende eeuwse engeland de diggers, en eind 19e eeuw Zapata die de legendarische woorden ‘tierra y libertad’ (land en vrijheid) sprak. In 1973, 6 jaar na de dood van ‘s werelds bekendste guerrilla, Ernesto Che Guevara, begon Liz Christy in New York de green guerrilla group. In het begin nog kleinschalig, met het her en der planten en zaaien van gewassen, maar al gauw werd er een braakliggend stuk grond door de omwonenden samen onder handen genomen. Deze ‘community garden’ bestaat nog steeds, en wordt nog steeds door de omwonenden onderhouden. Guerrilla Gardening kan verscheidene vormen aannemen. Van actiegroepen die politiek bewogen zijn, tot individuen die hun stoep onder handen nemen met een paar potten, of een paar tegels uit de stoep lichten, tot mensen die zogenaamde seedbombs (zaden in compost geperst tot mooie, werpbare formaten) verspreiden.

Richards Reynolds schreef een boekje over guerrilla gardening, en zette een netwerk op via guerrillagardening.org. Behalve zijn strijd tegen urbanisatie en beton, trekt hij een directe link naar guerrilla gardeners over heel de wereld die GG nodig hebben om te overleven. De ongelijke verdeling van land en hulpbronnen ligt aan de basis van armoede, honger en oorlog. Van de campesino’s in zuid amerika, tot japanse boeren, tot vrouwengroepen in India, overal ter wereld vechten groepen voor hun bestaan door voedsel te verbouwen en verzet te bieden tegen de onderdrukking van het grootkapitaal.

Wij verklaren ons solidair met de kleine boeren over heel de wereld en moedigen iedereen aan om zo veel mogelijk zelf in hun voedsel te voorzien, of te leven van lokale, kleinschalig geteelde groenten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: